تبلیغات
وبلاگ سرگرمی داغ - ناسا برای آمریكاست یا ایران؟

پروفسور محمد جمشیدی مدیر برنامه های داخلی ایستگاه فضایی ناسا

 

 


فیروز نادری مدیر برنامه اجرایی سیاره مریخ در ایستگاه فضایی ناسا

 

 

 

 


حمید برنجی عضو پژوهشگران ایستگاه فضایی ناسا

 

 

 


قاسم اسرار عضو هیئت مدیره ایستگاه فضایی ناسا

 

 

 

 

 

كاظم امیدوار عضو پژوهشگران ایستگاه فضایی ناسا

 

 

 

 


محمد جمشیدی مدیر كنترل تكنیك ایستگاه فضایی ناسا

 

 

 

رضا غفاریان مهندس لابراتوار نیرو محركه جت ایستگاه فضایی ناسا

 

 

 

پروفسور پرویز معین رئیس موسسه مرکزی تحقیقاتی دانشگاه ناسا در آمریکا

 

 

 

پروفسور سمد حیاتی عضو هیئت مدیره ایستگاه فضایی ناسا

 

 

 

عبد الحمید كریمی در رابطه با ساخت موشك های فضایی در ناسا فعالیت دارند

 

 

 

خانم دكتر مقدم در آزمایشگاه پیشرانش جت در ناسا بر روی رادارها كار میكند


حدود 70 الی 80 ایرانی در ناسا فعالیت دارند

 

 

 

طبق آخرین آماری که گرفته شده و در روزنامه اسپیس چاپ شده, 43 درصد ناسا از پژوهشگران

ایرانی می باشد