تبلیغات
وبلاگ سرگرمی داغ - ساعات کاری ملت های جهان و ایران(خیلی جالبه)

آمریکا

٨ ساعت کار

8 ساعت استراحت

­ 2 ساعت ماندن در ترافیک

2 ساعت تفریح ناسالم

 2 ساعت تماشای تلویزیون

2 ساعت کار با اینترنت

.....................................................................................................................

  فرانسه

 8 ساعت کار

 6 ساعت استراحت

2 ساعت قدم زدن در خیابان

 4 ساعت کتاب خواندن

 2 ساعت حرف زدن علیه تلویزیون

 2 ساعت خندیدن

.....................................................................................................................

ایتالیا

4 ساعت کار

 8 ساعت خواب

 4 ساعت غذا خوردن

 6 ساعت حرف زدن

 2 ساعت خیابان گردی

.....................................................................................................................

  آلمان

 8 ساعت کار

 8 ساعت خواب

 2 ساعت اضافه کار

 2 ساعت تماشای مسابقات تلویزِیونی

 2 ساعت مطالعه

 2 ساعت فکر کردن به خودکشی

.....................................................................................................................

کوبا

 8 ساعت کار

 8 ساعت تفریح

 4 ساعت خواب

 4 ساعت گوش کردن به سخنرانی کاسترو

.....................................................................................................................

عربستان سعودی

 8 ساعت تفریح­ همراه با کار

 6 ساعت تفریح­ همراه با خرید در خیابان

 10 ساعت خواب

.....................................................................................................................

مصر

 4 ساعت کار

 8 ساعت خواب

 8 ساعت کشیدن قلیان

 2 ساعت گوش کردن به ام کلثوم

 2 ساعت حرف زدن در مورد گذشته

.....................................................................................................................

هندوستان

8 ساعت جستجوی کار

 6 ساعت خواب

6 ساعت تماشای فیلم

 2 ساعت جستجو برای محل خواب

 2 ساعت برای رد شدن از خیابان

.....................................................................................................................

پاکستان

 4 ساعت کار غیر مجاز

 8 ساعت خواب درحین کودتا

 8 ساعت اعتراض علیه کودتا

 4 ساعت فرار از دست پلیس

.....................................................................................................................

ایران

 8 ساعت خواب

 8 ساعت استراحت

 2 ساعت حرکت در ترافیک

 1 ساعت کار

 3 ساعت بحث در مورد گذران اوقات فراغت

 2 ساعت بحث در مورد فلسفه و سیاست

.....................................................................................................................

.................................................................

..................................

.............

....

..

.

لطفا نظر بدید