تبلیغات
وبلاگ سرگرمی داغ - راز نگه داشتن زنان چه متی طول میكشد

در شرایطی كه یك زن بخواهد نهایت رازداری خود را نشان دهد حداكثر پس از 34 ساعت راز را به فرد دیگر می گوید. اما در یك دهم موارد، زنان موفق نمی شوند دهان خود را بیشتر از 45 دقیقه بسته نگه دارند.
نتایج یك نظرسنجی انگلیسی نشان می دهد كه زنان حداكثر تا 34 ساعت قادرند یك راز را نزد خود نگه دارند و پس از این مدت زمان آن را به فرد دیگری می گویند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این تحقیق آقایانی كه در تلاش برای اثبات این مسئله اند كه زنان رازدار نیستند خوشحال باشند. نتایج نظرسنجی یك تیم تحقیقاتی از كافی شاپهای زنجیره ای انگلیس بر روی چهار هزار زن نشان می دهد كه زنان واقعا رازدار نیستند.
در شرایطی كه یك زن بخواهد نهایت رازداری خود را نشان دهد حداكثر پس از 34 ساعت راز را به فرد دیگر می گوید. اما در یك دهم موارد، زنان موفق نمی شوند دهان خود را بیشتر از 45 دقیقه بسته نگه دارند.
این نظرسنجی نشان می دهد حتی زنانی كه قسم می خورند كه راز شما را به هر قیمتی نگه دارند پس از چند ساعت قول خود را فراموش می كنند.
نتایج این بررسیها حاكی از آن است كه زنان به طور متوسط هر 41 دقیقه یكبار یك شایعه را منتشر می كنند.
بیشتر مسائل مورد گفتگو درباره كار (در 57 درصد از موارد)، غصه های دوستان (55 درصد)، زندگی خصوصی دوستان (54 درصد) و همكاران (50 درصد) است.
براساس گزارش دیلی اكسپرس، نتایج تحقیق دیگری كه در سال 2009 بر روی 3 هزار زن بین 18 تا 65 سال انگلیسی انجام شد نشان داد كه حداكثر مقاومت زنان در حفظ یك راز 47 ساعت است.
این نشان می دهد كه رازداری زنان در طول یكسال گذشته به میزان 13 ساعت كاهش یافته است.