تبلیغات
وبلاگ سرگرمی داغ - کلیسایی از استخوان مسلمانان
کلیسایی از استخوان مسلمانان

داشتم در وب اخبار دیوانه مسیحی تری جونز را تعقیب می کردم. دیدم جالب است .توهین می کنند و بعد هم همه چیز را به نفع خودشان مصادره می کنند. خشم این همه مسلمان را با توهین به مقدساتشان بر انگیخته اند و بعد هم از نجابت این ها در احترام به کتاب مقدس و حضرت عیسای مسیح علیه السلام و بانو مریم کبری علیه السلام سو استفاده می کنند و می گویند مسلمانان خشن هستند!
واقعا شرم آور است!
خیلی تلاش کردم به خاطر دوستان عزیز مسیحیم ، ملاحظه کنم و چیزی ننویسم . امیدوارم با همین مطلب ناراحتیم فروکش کند. و گرنه اساسی گرد وخاک راه خواهم انداخت. دوستان گل مسیحی هم که هیچ . سکوت محض. کلی هم کیف می کنند که یک کشیش هم کیششان به قرآن کریم توهین کرده است. گویا منتظر چنین فرصتی بوده اند!
بگذریم.

در شهر سدلیک واقع در جمهوری چک، کلیسایی هست که از چوب ،آجر و فلز درست نشده ، بلکه از استخوان های مسلمانان درست شده است!كلمات كلیدی : کلیسا ، استخوان ، مسلمان ، پاپ ، مسیحیت ،