تبلیغات
وبلاگ سرگرمی داغ - چرا هنگام اشك دروغین می گوییم « اشكِ تمساح » ؟!
چرا هنگام اشك دروغین می گوییم « اشكِ تمساح » ؟!

چرا هنگام اشك دروغین می گوییم « اشكِ تمساح » ؟!

هنگامی كه كسی به دروغ بر پیشامدی می گرید و اندوه ناراستین آشكار می سازد این زبانزد را به كار می بریم. ولی داستان چیست ؟ و چرا می گوییم : « اشكِ تمساح» ؟
داستان این است كه : تمساح شكار خود را نمی جَود بلكه آن را قورت می دهد و پیش می آید كه شكار نگون بختی كه بلعیده شده است غده های اشكریز تمساح را كه برای شست و شوی چشم اوست در هنگام بلعیده شدن فشار می دهد و چشم تمساح اشك می ریزد و به نظر می رسد كه تمساح بر شكار خود می گرید . این در میان مردم زبانزد ( ضرب المثل ) شده است چون كُشنده و گرینده بر كُشته یكی است و آن تمساح است .كلمات كلیدی : اشک ، اشک تمساح ، تمساح ، داستان ، چرا هنگام اشك دروغین می گوییم « اشكِ تمساح » ؟! ، حال ، جوک ، شک ، خفن جات ،