تبلیغات
وبلاگ سرگرمی داغ - ضرب المثل های اون ور آ بی
ضرب المثل های اون ور آ بی


1-  برای تشخیص یك بز در یك گله گوسفند نیازی به نبوغ نیست.
2-  تختت را درست كرده ای پس بروی آن دراز بكش.
3-  بستن در طویله پس از فرار اسب فایده ندارد.
4-  از دانه های كوچك است كه بلوز تناور پدیدآور می شود.
5-  بهترین چیز های زندگی بی جان نیستند.
1-  اعتراف اولین لازمه توبه است.
2-  اعتماد و بی اعتمادی مطلق یكسره امری نادرست است.
3-  اعتماد مادر نیرنگ است.
4-  به شاخ گاو ، دندان سگ و سم اسب اعتماد نكن.
5-  قبل از هل داده شدن زمین مخور.
1-  برد همه چیز نبوده و تنها یك چیز است.
2-  همه آن ها را نمی توانی مغلوب كنی.
3-  فرد گاهی می برد و گاهب هم نیز می بازد.
4-  مقداری می بری و مقداری نیز می بازی.
5-  برگ زیاد انگور كم.
 
1-  برای درون مرد چیزی بهتر از بیرون اسب وجود ندارد.
2-  اسب را می توان لب آب برد ولی با زور نمی توان به آن آب خوراند.
3-  استفاده زیاد فزونی خواهی است.
4-  آنچه را كه در فردا بدان محتاج خواهی شد را امروز مصرف مكن.
5-  كم گویی قابل اصلاح است.
 

 


 
1-  بد بختی نیز می تواند از قدرت درمان كنندگان برخوردار باشد.
2-  بدبختی سبب آشكار شدن فضیلت در انسان شود.
3-  بدبختی غالبا منجر به خوشبختی می شود.
4-  اضطراب زاییده قرض است.
5-  جهت اثر گذاری سازنده فرصت مجددی نخواهی یافت.
ضرب المثل انگلیسی
1-  ازدواج زود هنگام یك مرد جوان سبب از دست رفتن او می شود.
2-  سلطه زن در ازدواج سبب تزلزل آن می شود.
3-  ازدواح در ایام روزه ندامت آور است.
4-  ازدواج در ماه می سبب پشیمانی می شود.
5-  چنانچه دو نفر سوار یك اسب شوند یكی باید در عقب بشیند.

 


 
 
1-  نمی توان نسبت به جهت وزش باد اطمینان حاصل كرد.
2-  چگونگی بازی مهم است نه برد و باخت.
3-  باغبان ناشی گناه را گردن داس می اندازد.
4-  اگر چه پیمودن سر بالایی مشكل است ولیكن به قله رسیدن لذت ویژه را به همراه دارد.
5-  چیز بالا رفته باید فرود بیاد.
 
1-  اختلافی كه در بستر حل نشود اختلافی بزرگ است.
2-  پشاده رویی ازدواج دختر را تقربا تضمین می كند.
3-  نامزدی كوتاه مدت بهترین د.ران نامزدی است.
4-  مردی خواهان تصرف یك دختر است در ابتده باید دل مادرش را تسخیر كند.
5-  ازدواج پیچیده تر از آن است كه نصور می شود.
 

 


 
 
1-  تا مادامی كه فرد كاری را امتحان نكرده است از توان واقعی خود آگاه نمی شود.
2- كسی كه انگشتش را نشانه می رود با واكنش سه انگشت دیگر مواجه می شود.
3- هر چیزی نوبری خاص خودش را دارد.
4- ایمنی بهتر از تاسف است.
5- آدم چرتی آدم بازنده است.
 
1-  ادب گشاینده هر دری است.
2- فرد از طریق ادب چیزی را از دست نمی دهد.
3- خواستن توانستن است.
4- اراده موجب درد است.
5- جهت فهم قدر و ارزش پول قدری پول قرض كن.كلمات كلیدی : ضرب المثل های اون ور آ بی ، خیلی خنده دار ،